Dostawa

Warunki Dostawy

Po opłaceniu zamówienia, jeśli towar jest aktualnie dostępny rozpoczynamy proces pakowania, Państwa paczka zamówiona przed godz. 10:00 dn. Roboczego zostanie zwykle dostarczona w ciągu 24 Godz. 

Paczki wysyłane są przewoźnikami : 

- INPOST ( Mniejsze paczki ) 

- DPD ( Duże paczki jak pergole czy architektura ogrodowa ) 

- Pocztex ( Paczki gabarytowe ponad 2m. ) 

Opłata za wysyłke pokrywa koszt zapakowania, nadruku oraz opłat wysyłkowych zależnych od kuriera . 

Wysyłki realizujemy za pośrednictwem serwisu APACZKA.PL 

Nie zarabiamy na wysyłkach ! zawsze staramy się aby klient zapłacił jak najmniej to możliwe 

REGULAMIN APACZKA.PL Poniżej : 

________________________________________________________________________ 1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI § 1 Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) spółka R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 56.900 zł, adresie e-mail biuro@apaczka.pl, nr telefonu kontaktowego 22 380 30 70 ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Niniejszy regulamin określa: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 4) politykę prywatności; 5) tryb postępowania reklamacyjnego. § 2 Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej: apaczka R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 56.900 zł, będąca Usługodawcą; Biura Informacji Gospodarczej biura informacji gospodarczej, z którymi współpracuje R2G Polska Sp. z o.o. w celu weryfikacji Klientów, m.in.: BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201192, NIP 5262744307, REGON 015625240, kapitał zakładowy – 10.550.000 zł), Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169851, NIP 8951794707, kapitał zakładowy 4.000.000 zł – wpłacony w całości), Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 182 408, NIP: ________________________________________________________________________ 2 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 526-27-53-128, REGON: 015613573, kapitał zakładowy: 4.600.000 zł wpłacony w całości), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Lublańska 38; 31- 476 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172726 , NIP: 5262723311, REGON 015540851, kapitale zakładowym 8.000.000 zł (wpłacony w całości), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Kielcach (ul. Poleska 44, 25-325 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000455755, kapitał zakładowy - 4.000.000 zł, opłacony w całości, NIP 657-29-09-921, REGON 260681056). informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do wypromowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; Klient Usługobiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie; Konsument osoba fizyczna dokonująca z apaczką jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konto Klienta miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie, pozwalające na zawieranie przez Klienta z apaczka umów których przedmiotem są Usługi Przesyłki. Umożliwia ono również podgląd złożonych Zleceń, zapoznanie się z regulaminami, Cennikiem; Odbiorca przesyłki osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi Przesyłki przez Klienta adresowana jest Przesyłka, upoważniona przez Klienta do odbioru Przesyłki; Operator logistyczny przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, Operatorami są: ________________________________________________________________________ 3 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy 228.604.000 zł (zwane dalej: DPD), - UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 0771280, kapitał zakładowy 5.027.000 zł, (zwane dalej: UPS), - GEIS PARCEL PL Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326471, NIP: 959-18-56-995, Regon 260287537, kapitał zakładowy 1.100.000 zł (zwane dalej: GEIS), - FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00- 526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, kapitał zakładowy 1.000.000 zł, (zwana dalej: FedEx), - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy 774.100.000 zł (zwana dalej: Poczta Polska), - InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 30-624 Kraków, ul. Malborska 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484, kapitał zakładowy 11.550.000 zł (zwana dalej: InPost), - TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606, kapitał zakładowy 164.990.000,00 zł (zwana dalej: TNT), ________________________________________________________________________ 4 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 823), przy ul. Osmańskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391, kapitał zakładowy 21.892.500 zł (zwana dalej: DHL), -Arvato Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, REGON 011073542, NIP 5270203276, kapitał zakładowy 35.000.000 zł (zwana dalej: Arvato); - Dazumi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, REGON 141176020, NIP 5213461265, kapitał zakładowy 50.000 zł; - InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30- 624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260 (zwana dalej: InPost Kurier); -EFEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie ul. Jana Pawła II 24, 05-250 Radzymin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000487198, REGON: 146990819, NIP: 1251623667, kapitał zakładowy 5.000 zł (zwana dalej: EFEMES); - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki 62-052, przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 7851561831, o kapitale zakładowym w wysokości 16.311.638 zł (zwana dalej GLS); PKWID Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i Spółka spółka jawna), przy ul. Franciszka Klimczaka 5 lok. 95, 02-797 Warszawa, adres korespondencyjny ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000703817, REGON 015470814, NIP 5222682646, kapitale zakładowym 5.000 zł; Prawo pocztowe Ustawa z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. ________________________________________________________________________ 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1529); Prawo przewozowe Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1173 ze zm.); Przesyłka Przesyłka pocztowa lub Przesyłka towarowa będąca przedmiotem Usługi Przesyłki; Przesyłka kurierska przesyłka rejestrowana zawierająca korespondencję lub paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego, przyjmowana, sortowana, przemieszczania i doręczana w sposób łącznie zapewniający: a) bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy, b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia, c) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie apaczka lub umową zawartą z Klientem, d) doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki w formie pisemnej lub elektronicznej; Przesyłka towarowa Rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego Listu Przewozowego, Przesyłki towarowej nie stanowi Przesyłka pocztowa będąca przedmiotem Usługi pocztowej w rozumieniu Prawa pocztowego; Przesyłka pocztowa rzecz opatrzoną oznaczeniem Odbiorcy i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez apaczka w celu przemieszczenia i doręczenia Odbiorcy; Regulamin oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami; Regulamin apaczka oznacza „Regulamin usług pocztowych apaczka” oraz „Regulamin świadczenia usług apaczka dla konsumentów” lub „Regulamin świadczenia usług apaczka dla przedsiębiorców”; Regulamin Operatora logistycznego właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych regulamin dostępny pod adresem: https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://geis.pl/, http://fedex.com/pl, http://poczta-polska.pl/, https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/, http://dhl.pl/, https://inpost.pl/, https://gls-group.eu/PL/pl/home, odpowiednio dla DPD, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, InPost Kurier, GLS; RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Serwis oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.apaczka.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami; ________________________________________________________________________ 6 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Strony Usługodawca i Usługobiorca; Świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne; Umowa o współpracy pisemna umowa zawierana pomiędzy Klientem a apaczka regulująca zasady świadczenia Usług oraz Usług przesyłki na rzecz Klienta na zasadzie płatności postpaid; Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez apaczka opisane w §3 Regulaminu; Usługa (Usługi) przesyłki Usługa pocztowa lub Usługa przewozowa; Usługa pocztowa usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez apaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu apaczka, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego; Usługa przewozowa usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczeniu Przesyłek niebędących przesyłkami pocztowymi na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez apaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu apaczka, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego; Usługobiorca podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną; Usługodawca R2G Polska Sp. z o.o. występująca pod nazwą handlową apaczka; Zlecenie Zamówienie wykonania Usługi przesyłki zlecone poprzez skutecznie wypełniony formularz w Serwisie, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania usługi Operatora logistycznego dostępnej w Serwisie; § 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Apaczka jako Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi: 1) usługi informacyjne – polegające na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, 2) usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się, w szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy umożliwiają kontakt z odpowiednim działem ________________________________________________________________________ 7 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawcy, składanie reklamacji, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, 3) usługi umożliwiające Usługobiorcy, będącemu Klientem zawarcie przy pomocy funkcjonalności Serwisu umowy Usługi pocztowej lub Usługi przewozu (której przedmiotem jest Usługa przesyłki), dokonywanie płatności za Usługę przesyłki, śledzenie realizacji umowy Usługi przesyłki. 2. Usługi z ust. 1 są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu. § 4 Warunki świadczenia Usług 1. Apaczka świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 3. Warunkiem korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 jest również uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków świadczenia usług pocztowych i przewozowych określonych w Regulaminach apaczka, aktualnego Cennika i Regulaminu wybranego Operatora logistycznego. Szczegółowe zasady korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Strony mogą uregulować odrębnie w Umowie o współpracy. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych apaczka następujących treści: 1) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych apaczka lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 2) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 3) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność. 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, apaczka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. 6. Apaczka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem apaczka. 7. Niezależnie od powyższego apaczka ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. 8. Apaczka zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych. 9. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności. 10.W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: ________________________________________________________________________ 8 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1) najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari; 2) monitor o rozdzielczości 1280x720 px; 3) włączona obsługa Cookies i Java Script. 11. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 10, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług. 12. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną wymienionych w §3 ust. 1 jest nieodpłatne. § 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Strony umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu apaczka jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. Umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 zawierane są w chwili aktywacji Konta Klienta w Serwisie. Strony w Umowie o współpracy mogą określić odrębne zasady zawierania Umów o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3. 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. W przypadku Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 każda ze stron może rozwiązać umowę świadczenia tych Usług na zasadach przewidzianych w ust. 5 i 6 poniżej. 5. W przypadku Klientów, którzy zawarli z apaczka Umowę o współpracy, rozwiązania umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 może dokonać każda ze Stron w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w zawartej przez nie Umowie o współpracy. 6. Klienci, którzy nie zawarli z apaczka Umowy o współpracy, mogą rozwiązać umowę na świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 w każdym momencie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie apaczka oświadczenia o woli likwidacji Konta Klienta w Serwisie. Apaczka może z kolei umowę o świadczeniu Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 wypowiedzieć z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Z chwilą wygaśnięcia umowy, Klient traci dostęp do Konta Klienta, zaś wszystkie dane wprowadzone do niego mogą ulec wykasowaniu. 7. Wypowiedzenia z ust. 5-6 nie rozwiązują zawartych za pomocą Serwisu umów, których przedmiotem są Usługi pocztowe i Usługi przewozowe. 8. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest: 1) w przypadku Usługobiorcy niebędącego Klientem zamknięcie strony Serwisu. 2) w przypadku Usługobiorcy będącego Klientem - Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres siedziby apaczka (R2G Polska Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02- 797 Warszawa) lub drogą mailowa na adres: bok@apaczka.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług elektronicznych; Data zawarcia ________________________________________________________________________ 9 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną umowy; Imię i nazwisko konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”. Jednocześnie Klient może zażądać zwrotu należności z tytułu zawartej umowy. 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu apaczka niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres email wskazany podczas rejestracji Klienta. Załącznikami do Regulaminu jest Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia do umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 10. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez apaczka o utracie prawa odstąpienia od umowy. 11. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorca otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym apaczka został poinformowany o odstąpieniu od umowy i wskazaniu sposobu zwrotu należności. § 6 Rejestracja w Serwisie 1. Usługobiorca, aby zostać Klientem musi zarejestrować się w Serwisie. 2. Zarejestrowanie w Serwisie następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w Serwisie formularza rejestracyjnego. 3. Po otrzymaniu i pozytywnej weryfikacji danych Klienta przez apaczka następuje założenie Konta Klienta. Celem aktywacji Konta Klienta apaczka przesyła na adres elektroniczny Klienta link aktywacyjny, po naciśnięciu którego następuje automatyczne przesłanie do apaczka wiadomości potwierdzającej aktywację Konta Klienta. 4. Zarejestrowanie w Serwisie jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz warunków Regulaminu apaczka. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pól z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu i Regulaminu apaczka. 4a. W trakcie rejestracji Usługobiorca jest także informowany, iż przetwarzanie jego danych jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest Usługobiorca (w tym do założenia Konta Klienta, realizacji umów zawartych przy pomocy Serwisu, w szczególności umów dotyczących Przesyłek). Usługobiorca może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez apaczka w celach marketingowych i reklamowych w ramach usług świadczonych przez apaczka – zgoda ta jest dobrowolna. 4b. Wyrażanie zgód z ust 4 i ust. 4a zd. 2 oraz potwierdzanie otrzymania informacji z ust. 4a zd. 1 następuje poprzez wypełnienie (zaznaczenie) pól z odpowiednimi oświadczeniami. 5. Każdorazowe zalogowanie się do Serwisu jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta warunków świadczenia Usługi Przesyłki określonych w Regulaminie apaczka. 6. Akceptacja Regulaminu ŚUDEiPP stanowi akceptację przez Klienta zawartej w nim polityki prywatności apaczka i zasad przetwarzania danych osobowych przez apaczka. 7. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta, w tym w szczególności do: 1) przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie, 2) nieudostępniania loginu i hasła do Konta Klienta jakimkolwiek osobom trzecim, ________________________________________________________________________ 10 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 3) natychmiastowego informowania apaczka o potrzebie blokady Konta Klienta w sytuacji, gdy Klient poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu i hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią. 8. Apaczka zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji Konta Klienta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji lub zablokowania Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności w tym w szczególności transakcje, wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia Klienta w Serwisie. 10. Wszelkie Usługi i Usługi Przesyłki zlecone po zalogowaniu unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta. 11. Apaczka ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Klienta działań narażających apaczka na szkodę. 12. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usługi generowane oraz udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej do wydruku w Serwisie. 13. Do Zlecenia złożonego przez Klienta stosują się postanowienia Regulaminu apaczka, Cennika, Regulaminu ŚUDEiPP oraz Regulaminu Operatora logistycznego wybranego przez Klienta do realizacji usługi pocztowej lub przewozowej, obowiązujących w momencie złożenia Zlecenia. § 7 Umowy dotyczące Usług Przesyłki 1. Za pośrednictwem Serwisu apaczka umożliwia Klientowi zawarcie umowy na wykonanie Usługi Przesyłki, poprzez wypełnienia Zlecenia. 2. Złożenie Zlecenia przez Klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania aktualnego Cennika oraz warunków świadczenia Usług Przesyłki określonych w Regulaminie apaczka. Dodatkowo przed rozpoczęciem zlecenia Usługi Przesyłki Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem wybranego przez Klienta Operatora logistycznego przy pomocy którego zostanie wykonana Usługa Przesyłki. 3. Jedyną możliwością zlecania Usługi Przesyłki jest wypełnienie formularza „Wyślij przesyłkę” w Serwisie oraz wydrukowanie wygenerowanego w ten sposób listu przewozowego. W przypadku braku wydrukowanego listu przewozowego wygenerowanego w systemie oraz wypełnienia ręcznego listu przewozowego przez kuriera, poza opłatą za Usługę Przesyłki wynikającą z wyceny zostanie doliczona dodatkowo dopłata zgodna z Cennikiem Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Wyślij przesyłkę " 4. Podczas wypełnienia formularza Klient jest zobowiązany wyraźnie wskazać (np. w informacji o zawartości Przesyłki) czy Przesyłka zawiera dokumenty oraz stanowi Przesyłkę pocztową. § 8 Polityka prywatności Najważniejsze dla nas jest Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja. Chcemy, abyś wiedział jak chronimy i wykorzystujemy i Twoje dane (w szczególności dane osobowe) i dane innych Usługobiorców, korzystających z naszego Serwisu www.apaczka.pl. Chcemy Cię także ostrzec przez zagrożeniami, jakie czyhają w Internecie i jak im zapobiegać. Zapoznaj się z naszą poniższą Polityką Prywatności. W razie wątpliwości dzwoń (22 380 30 70) lub pisz (biuro@apaczka.pl). Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. ________________________________________________________________________ 11 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną § 9 Przetwarzanie danych osobowych 1. Na początek pragniemy przybliżyć Ci informacje, których podania wymaga od nas art. 13 RODO. Znajdziesz je poniżej: 2. Kim jesteśmy? – jesteśmy spółką działającą pod firmą R2G Polska Spółka z o.o. Nasz adres siedziby to Warszawa (02-797), ul. F. Klimczaka 1. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110. Nasz REGON to 141963798, a NIP 7010194877, zaś kapitał zakładowy 56.900 zł. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 22 380 30 70, e-mailem: biuro@apaczka.pl lub pisząc na nasz adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. To my zbieramy Twoje dane i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. 3. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa. 4. Mamy inspektora ochrony danych –dane kontaktowe do niego: adres do korespondencji: ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, e-mail: iod@apaczka.pl 5. Jakie dane osobowe zbieramy? - zbieramy takie dane osobowe jak: 1) imię i nazwisko; 2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy; 3) numer NIP; 4) numer telefonu; 5) adres e-mail; 6) numer rachunku bankowego. 6. Kiedy je zbieramy? - Twoje dane osobowe jako Usługobiorcy/Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas: 1) rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta Klienta; 2) weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania); 3) zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych; 4) realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej; 5) wysłania do PKWID informacji o chęci współpracy z apaczka; 6) korzystania z funkcjonalności Serwisu. 7. Dlaczego zbieramy dane? – zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów: 1) korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego); 2) zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych, które zawierasz przy pomocy Serwisu; 3) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów; 4) obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego; 5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę; 6) prowadzenie korespondencji z Tobą i innymi Usługobiorcami; 7) informowania o promocjach; 8) prowadzenia konkursów; ________________________________________________________________________ 12 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 9) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur; 10) sporządzania dokumentacji zawieranych umów; 11) przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu; 12) badania poziomu satysfakcji; 13) badań statystycznych; 14) celów archiwalnych; 15) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców jest: 1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych; 2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki; 3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych; 4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią – szerzej o nich poniżej. 9. Związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, informujemy Cię, że wynika to z następujących prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią: 1) dochodzenia roszczeń przysługujących nam i Operatorom logistycznym; 2) zaspokajania roszczeń kierowanych do nas lub obroną przed takimi roszczeniami; 3) marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych produktów i usług; 4) przesyłania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych, w skład której wchodzi apaczka i PKWID. 10. Kto będzie odbiorcą danych? - szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych Usługobiorców korzystających z Serwisu. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą: 1) Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. (PKWID)– nasz partner; 2) wybrani przez Ciebie Operatorzy logistyczni, jak DPS, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, Arvato, Dazumi, InPost Kurier, EFEMES, GLS (a także ich podwykonawcy) – aktualny wykaz Operatorów logistycznych znajduje się w naszym Regulaminie, dostępnym na stronie www.apaczka.pl. Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki; 3) podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną apaczka, między innymi firmy windykacyjne i kancelarie prawne, w szczególności Arvato, Kancelaria Adwokacka Huberta Maciąga (Al. Niepodległości 225/11, 02-087 Warszawa), Kancelaria MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawi(ul. Narbutta 19A, 00-001 Warszawa, Kancelaria Radcy Prawnego-Dominik Nowak ( ul. Henryka Sienkiewicza 1B lokal 4b, 96-300 Żyrardów), Straetus Polska (ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa) ________________________________________________________________________ 13 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 4) Biura Informacji Gospodarczej - w celu weryfikacji wiarygodności Twojej i innych Klientów; 5) banki, SKOK-i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym: Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł) PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł), PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449; 6) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu; 7) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów. 11. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 12. Jak długo przechowujemy Twoje dane? – Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących apaczka od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec apaczka. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat. 13. Znaj swoje prawa! Pamiętaj, możesz: 1) żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zleceń i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów; 2) wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych; 3) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia. 14. Pamiętaj! - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Bez pełnego adresu nie wyślesz prawidłowo Przesyłki. Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – musimy bowiem wiedzieć z kim ją zawieramy. 15. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. ________________________________________________________________________ 14 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 16. W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy. 17. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z żądaniem z ust. 16, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem. 18. Udzielenia informacji zgodnie z ust. 16 i 17 jest wolne od opłat, jednakże jeżeli Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy: 1) pobrać rozsądną opłatę albo 2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 19. W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomi Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych. 20. Przetwarzamy również dane osobowe przekazane przez Klientów w celu realizacji Zlecenia (np. dane ich kontrahentów, dostawców). Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów w celu realizacji Zlecenia, regulują odrębne postanowienia porozumień zawartych z Klientami. Klienci powierzający nam dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Klienci ze zdania poprzedniego, są także zobowiązani uzyskać zgodę osób, od których zbierają dane osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych apaczka oraz o przekazać im informacje zawarte w niniejszym paragrafie, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez apaczka, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym apaczka podpowierza te dane. 21. Serwis posiada książkę adresową, w której możesz, tak jak wszyscy Klienci zapisywać nazwiska i adresy osób i firm do których często wysyłasz przesyłki. Te dane są własnością Klienta, a apaczka nie korzysta z tych danych, jeżeli Klient nie podał ich w Zleceniu. Apaczka zapewnia poufność tych danych przez odpowiednie zabezpieczenie serwerów. Dostęp do tych danych jest możliwy tylko przez szyfrowane połączenie, po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem Klienta. Klient nie ma obowiązku korzystania z książki adresowej. 22. Z uwagi na ścisłą współpracę z PKWID, powierzamy przetwarzanie danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców PKWID, w celu realizacji Zleceń i Usług. 23. W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Usługobiorcy wyrażają zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu § 10 ________________________________________________________________________ 15 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (uchylony) § 11 Przetwarzanie innych danych. Cookies 1. Podczas wizyty Usługobiorcy na stronach internetowych Serwisu Apaczka automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Usługobiorcy w tym w szczególności: 1) adres IP; 2) nazwa domeny; 3) typ przeglądarki; 4) typ systemu operacyjnego; 5) rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie; 6) czas połączenia z Serwisem. 2. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. 3. Apaczka wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę. 4. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Usługobiorca, korzysta z Serwisu. 5. Stosowane przez apaczka Cookies są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Usługobiorcy wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość 6. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach Usługobiorcy. 7. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Usługobiorcy. 8. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. 10. Dane zbierane automatycznie apaczka może wykorzystywać m.in. w następujących celach: 1) analiza zachowań Usługobiorców na stronach internetowych Serwisu; 2) uwierzytelniania Usługobiorcy w Serwisie i zapewnienia sesji Usługobiorcy w Serwisie; 3) utrzymania sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; ________________________________________________________________________ 16 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 4) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 5) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez apaczka; 6) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych; 7) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 8) analiz i badań oraz audytu oglądalności; 9) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 10) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu; § 12 Zabezpieczenia i zagrożenia 1. PKWID zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m.in. w tym celu komunikacja pomiędzy komputerem Usługobiorcy, a serwerem gdy PKWID zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). 2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. 3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. 4. Apaczka informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Apaczka zidentyfikował następujące takie zagrożenia: 1) możliwość otrzymania spamu; 2) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych; 3) obecność i działanie robaków internetowych (worm); 4) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware; 5) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł); 6) piractwo; 7) sniffing; 8) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie; 9) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia; 10) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax. ________________________________________________________________________ 17 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 5. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń z ust. 4 Usługobiorca powinien: 1) ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie; 2) wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta; 3) zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom; 4) korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne; 5) unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach; 6) unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy. § 13 Sposób kontaktu 1. W przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia przy wykorzystaniu Serwisu, apaczka może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Klienta na podany przez klienta adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Klientem telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu jak również kontaktować się z Klientem w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem. 1) udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klienta; 2) przekazania Klientowi informacji dotyczących Zlecenia; 3) wyjaśnienie kwestii płatności za Zlecenia; 4) wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności. 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej apaczka może przesyłać do Klienta na podany przez Klienta adres elektroniczny zamówioną informację handlową. § 14 Reklamacje 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby apaczka lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: bok@apaczka.pl. 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej); 2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji). 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania. 4. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne. 5. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Usługobiorcą będącym Konsumentem a apaczka prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor ________________________________________________________________________ 18 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres głównej siedziby: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), na Konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta W ramach powyższego postępowania mogą być rozstrzygane konsumenckie pomiędzy Konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP lub innego niż RP państwa członkowskiego UE a apaczka. Wniosek o wszczęcie postępowania można wnieść w postaci papierowej lub drogą elektroniczną. 7. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez Konsumenta, apaczka informuje reklamującego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie. 8. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu § 15 Postanowienia końcowe 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę. 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany. 3. Apaczka nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. 4. Apaczka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących: 1) uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do apaczka i wpływające na jego działalność; 2) wprowadzenie przez apaczka zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Klientów, wpływających na obsługę Klientów Serwisu; 3) zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez apaczka z oferowania niektórych usług. 6a. Apaczka zastrzega sobie również prawo do: 4) zmian danych zawartych w ramach Serwisu; 5) zmian parametrów technicznych Serwisu; 6) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu; 7) całkowitego wycofania Serwisu. ________________________________________________________________________ 19 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 7. O treści zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 6, każdy Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu apaczka wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Usługobiorcy będący Klientami zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie na ich Koncie Klienta wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian 8. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie apaczka w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Wyrażenie braku zgody na zmianę Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z rozwiązaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną łączących Strony ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. 9. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką - ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. 11. W przypadku przeniesienia przez R2G Polska Sp. z o.o. praw do Serwisu na inny podmiot Klienci niebędący Konsumentami wyrażają zgodę na wstąpienie nabywcy Serwisu we wszystkie prawa i obowiązki R2G Polska Sp. z o.o. wynikające z działania Serwisu, w tym w prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przy pomocą Serwisu. Klienci będący Konsumentami zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na powyższą cesję, brak wyrażenia zgody w terminie wyznaczonym przez apaczka będzie oznaczać rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem wskazanym przez apaczka, nie krótszym niż 14 dni. O przeniesieniu praw Klienci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na stronie Serwisu apaczka wiadomości, zawierającej informację o zmianie właściciela Serwisu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Klienci zostaną powiadomieni przez apaczka 12. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 25 maja 2018 z zastrzeżeniem, że postanowienia § 9 ust. 1, § 9 ust. 4, § 9 ust. 8 -9, § 9 ust. 13 pkt 1 (w zakresie prawa do przenoszenia danych), § 9 ust. 13 pkt 2 - 3, § 9 ust. 16-18, wchodzą w życie w dniu 25 maja 2018 r. ________________________________________________________________________ 20 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (….) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –Adresat […...................., numer faksu i adres e-mail] –Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) –Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) –Imię i nazwisko konsumenta(-ów) –Adres konsumenta(-ów) –Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Nowe Konto

Posiadasz konto ?
Zaloguj Lub Reset password